Dnia 21 marca 2019 roku, klasy 4-8 SP i III G przywitały Panią Wiosnę. Było ognisko, kiełbaski i oczywiście symboliczne palenie wykonanych wcześniej kukuieł Marzanny. Wszystkim rodzicom dziękujemy za materiały dostarczone przez uczniów do pracy nad Marzanną.Szczególne podziękowania kierujemy do państwa Beaty i Krzysztofa Różewiczów, za dostarczenie nam drewna na ognisko - serdecznie dziękujemy.

A. Brewko

Pani Wiosna przybyła