W ramach obchodów 100 – lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego nasza szkoła bardzo aktywnie włączyła się w szereg działań osnutych wokół historycznego zrywu Wielkopolan. Uroczystości zmierzające do upamiętnienia tych wydarzeń i przekazania o nich wiedzy potomnym rozpoczęły się już w roku szkolnym 2017/2018. Złożyły się na nie  apele, konkursy wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, konkurs na najciekawszy i najbardziej merytoryczny lapbook związany z powstaniem, konkurs na kartkę okolicznościową, wystawy pamiątek. Uczniowie gimnazjum realizowali projekt, którego efektem było wykonanie biogramów powstańców związanych z Czerlejnem. Kolejny rok szkolny  przyniósł dalsze działania – dnia 28 września 2018 r. zakończył się „TYDZIEŃ Z POWSTANIEM WIELKOPOLSKIM”. Uczniowie świetnie bawili się prezentując swoją wiedzę o powstaniu uczestnicząc w quizie historycznym oraz w grze terenowej, podczas której łamali szyfry, posługiwali się planem Czerlejna i wykonywali szereg innych czynności, a wszystko po to, aby odszukać miejsca pamięci o powstaniu i poznać historię naszej MAŁEJ OJCZYZNY.

 

Wokół Powstania Wielkopolskiego