wycieczka

 
 

Dnia 12 czerwca 2018 roku, dzięki uprzejmości Dyrektora Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, pana Ryszarda Dyzmy, uczniowie klasy VII SP i IIG mieli możliwość zwiedzenia Stacji Uzdatniania Wody w Czerlejnku. Po stacji oprowadził nas Mistrz Wodociągów i Przepompowni, pan Wojciech Ługowski. Podzielił się z uczniami swoją obszerną wiedzą na temat wody, jej historii, pochodzenie, składu chemicznego. Dowiedzieliśmy się co składa się na opłaty związane z użytkowaniem wody i jak jej nie marnować. Wskazówek czysto technicznych oraz informacji o pracy stacji udzielał nam pracujący tam od wielu lat Pan Janusz Olesiak.

Serdecznie obu panom dziękujemy !!! I zgodnie z umową widzimy się za rok w stacji kostrzyńskiej.

Anna Brewko

...do stacji uzdatniania wody