ZAkończenie roku szkolnego

 
 

22 czerwca 2018 r.,  pożegnaliśmy rok szkolny 2017/2018.  Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8:00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem NMP Wniebowziętej, którą odprawił ksiądz kanonik , Sławomir Andree. Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie zgromadzili się zaproszeni goście: pani  Paulina Bankiewicz - Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu, pan Waldemar Kukuła - radny gminy Kostrzyn i sołtys Czerlejnka, ksiądz kanonik - Sławomir Andree, licznie przybyli rodzice, a także uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, ich wychowawcy oraz pozostali nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Pan Zbigniew Bukowski - dyrektor szkoły, podziękował uczniom i nauczycielom za całoroczny trud, a następnie, wraz z wychowawcami, uhonorował najlepszych uczniów świadectwami z wyróżnieniem i nagrodami książkowymi. Wyróżnieni zostali również ci uczniowie, którzy nie opuścili ani jednego dnia nauki. Podczas uroczystości pożegnaliśmy także pana Dawida Górkę - nauczyciela wychowania fizycznego. Dyrektor szkoły - pan Zbigniew Bukowski, podziękował Panu Dawidowi Górce za duże zaangażowanie i dobrą pracę oraz wręczył w imieniu całego grona pedagogicznego drobny upominek. Pan Dawid Górka wyraził wdzięczność za umożliwienie mu zdobywania doświadczenia zawodowego.

Po części oficjalnej uczniowie klasy VI i  VII oraz chórek dziewcząt z klasy IV zaprezentowali montaż słowno - muzyczny i rozpoczęliśmy wakacje Anno Domini 2018.


Lilianna Kawała, Danuta Stefańska