Powstanie Wielkopolskie
 
 

W nowoczesnych dziejach Europy rok 1918 był rokiem niezwykłym. Na oczach całego świata dokonała się klęska wojenna Niemiec, Austrii i Rosji. Ziemie polskie objął gwałtowny przypływ dążeń wyzwoleńczych Polaków. Poznańskie, podobnie jak i pozostałe ziemie zaboru pruskiego, tj. Pomorze i Śląsk, nie weszły automatycznie w skład odrodzonej Rzeczypospolitej. Czynnikiem, który zdecydował o narodowym losie i przynależności Poznańskiego do Rzeczypospolitej było Powstanie Wielkopolskie – jedyne zwycięskie polskie powstanie.