Pierwszoklasiści  26.10.2015r. podjęli próbę uzyskania praw ucznia. Śpiewając , tańcząc  i recytując prezentowali czego już się nauczyli. Wobec  zgromadzonych rodziców, dyrektora, nauczycieli i starszych kolegów zdali egzamin z wiedzy o obowiązkach ucznia, bezpieczeństwie i zasadach zgodnej współpracy w szkole. Pokazali , że zasłużyli na miano ucznia i złożyli przyrzeczenie. Uprawomocnił to Pan Dyrektor pasowaniem okolicznościowym ołówkiem  i wręczeniem uczniowskiego dokumentu – legitymacji. Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze życzeń , upominków i słodkiego poczęstunku.

Pasowanie na ucznia