Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2016 były poświęcone tematom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu emisji zanieczyszczeń. W tym dniu uczniowie klasy trzeciej i szóstej na przygotowanym przez  siebie apelu uświadomili swoim kolegom jak niebezpieczne jest spalanie śmieci i paliw niskiej jakości. Z okazji tego święta zorganizowano również konkurs plastyczny pod hasłem “NISKA EMISJA”. Wyróżnione prace zostały nagrodzone drobnymi, ekologicznymi upominkami. Wszystkie dzieci z edukacji wczesnoszkolnej wspólnie wykonały klasowe plakaty, które ukazują konsekwencje ludzkiej bezmyślności i nawołują do dbania o środowisko. Wykonane prace zdobiły hol szkolny w czasie uroczystości, niektóre z nich możecie obejrzeć na fotografiach. Po części oficjalnej uczniowie wyruszyli w teren, aby pozbierać śmieci, których niestety nie brakowało w najbliższej okolicy.

Elżbieta Kubiak, Lidia Bęza

 
Dzień Ziemi