Zlot kół PCK
 
 

W dniach 18-19.10.2014 w Straduniu koło Trzcianki odbył się XXIV Zlot Młodzieży Szkolnych Kół PCK gminy Kostrzyn im. Antoniny Stachowiak. Spotkanie liderów młodzieży czerwonokrzyskiej polegał na poszerzaniu wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu oraz bardzo intensywnych ćwiczeniach w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadzili druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie, którzy posiadają bardzo dobre przygotowanie w zakresie  ratownictwa drogowego. Młodzież została podzielona na dwie grupy, którym dowodziło kilkoro druhów. Każdy zespół miał za zadanie przedstawić zachowanie się podczas nagłych wypadków. Uczestnicy trenowali resuscytację na fantomie.  Spotkania tego typu są bardzo ważną i potrzebną inicjatywą, ponieważ uświadamiają młodzieży jak dużą rolę odgrywa szybka reakcja i pomoc poszkodowanym, a także kształcą, jak tej pomocy należy udzielać.

Katarzyna Markiewicz

Wyjazd do Stradunia.