Rozpoczynamy...
 
 

    W poniedziałek, dnia 1 września 2014 roku, 184 uczniów naszej Szkoły rozpoczęło nowy rok szkolny ( 27 uczniów  oddziału przedszkolnego, 128 uczniów szkoły podstawowej i 59 uczniów gimnazjum. Najliczniejszą klasą jest klasa druga gimnazjum, która liczy 24 uczniów. „Najskromniejszą” klasą jest klasa trzecia szkoły podstawowej licząca tylko 11 uczniów. Rada pedagogiczna liczy 13 nauczycieli ( 12 i Pan Dyrektor ) zatrudnionych  na pełnym etacie i 9 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Po krótkim spotkaniu w budynku szkoły przeszliśmy na teren nowego boiska szkolnego, gdzie nastąpiło jego poświęcenie i uroczyste przecięcie wstęgi. Boisko zostało zbudowane i wyposażone dzięki inicjatywie sołtysa Czerlejna, Pana Zygmunta Skubiszaka, który wraz z Radą Sołecką oraz Grupą Odnowy Wsi Czerlejno wykorzystał środki funduszu sołeckiego i pozyskał zewnętrzne środki finansowe. W imieniu uczniów naszej Szkoły serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy ufundowali nam ten wspaniały prezent !!!

 

... rok szkolny 2014/2015