Przyroda nad stawem
 
 

We wtorek, 16 września 2014 r. klasa piąta gościła przedstawicieli Fundacji Biblioteka Ekologiczna, którzy poprowadzili zajęcia z przyrody pn. „Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej”. Dwoje studentów z UAM w Poznaniu, obładowanych różnego rodzaju sprzętem do badań, zabrało nas nad staw koło kościoła. Za pomocą obserwacji w naturalnych warunkach mogliśmy poznać różne formy glonów, rośliny i zwierzęta oraz ich miejsce występowania w zbiorniku wodnym. Po raz pierwszy obserwowaliśmy np. larwy komarów. Dowiedzieliśmy się także, że tak pięknie kwitnąca w stawie roślina nazywa się łączeń baldaszkowaty. Czy ktoś wie jak tą nazwę zapamiętać ?

Lekcja przyrody