Konkurs matematyczno-geograficzny
 
 

W dniu  9 czerwca 2015 r. odbył się w naszej szkole finał XII edycji  Konkursu Matematycznego- Geograficznego dla uczniów gminy Kostrzyn.

Do zmagań z zadaniami  z matematyki i geografii przystąpiło 17 gimnazjalistów.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce:

    Piotr Góreczny - Gimnazjum w Kostrzynie

    Konrad Szewczyk- Gimnazjum w Iwnie

II miejsce:

    Tomasz Przygocki - Gimnazjum w Gułtowach

III miejsce:

   Natalia Łaniecka - Gimnazjum w Kostrzynie

   Weronika Krakowska - Gimnazjum w Czerlejnie

Podsumowaniem konkursu było uroczyste ogłoszenie wyników, którego dokonał   Dyrektor Zespołu Szkół w Czerlejnie Zbigniew Bukowski, natomiast  nagrody książkowe

i dyplomy laureatom wręczył Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn Pan Waldemar Biskupski. Pan Burmistrz złożył gratulacje uczestnikom oraz życzenia z okazji kończącego się roku szkolnego.