Wokół Patrona ...
 
 

Kulminacyjnym punktem „Tygodnia z Witosem” była uroczysta akademia z udziałem gości honorowych w osobach Pana Burmistrza Szymona Matyska, Prezesa Gminnego Koła PSL Szymona Frąckowiaka i Sołtysa Czerlejnka oraz Radnego Waldemara Kukuły. Po okolicznościowych przemówieniach odbyła się część artystyczna. Druga część tego dnia to już program Dnia Dziecka. W tym roku wypełniony programem sportowym: rozgrywki piłki siatkowej dziewcząt gimnazjalnych, piłki nożnej chłopców i wiele innych gier i zabaw. Na koniec tradycyjnie Pan Dyrektor wręczył nagrody.

... i Dzień Dziecka