zakończenie iiig

 
 

    W czwartek 26 czerwca 2014r odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klasy III gimnazjum. Na uroczystość przybyli rodzice absolwentów, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Absolwenci odebrali świadectwa, nagrody książkowe za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce (Joanna Olesiak, Dagna Tarłowska, Aneta Pruss, Aleksandra Janczar, Natalia Sucharska i Hubert Niemczal ), za działalność wolontariacką w ramach Szkolnego Koła PCK ( 14 uczniów ) oraz w organizacjach uczniowskich ( Dagna Tarłowska, Karolina Smordowska, Aleksandra Janczar, Hubert Niemczal ). Nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie szkoły otrzymali: Aneta Pruss, Natalia Sucharska, Aleksandra Janczar, Patryk Koprucki, Jakub Kozerski, Łukasz Fordon i Hubert Niemczal  a  Karolina Smordowska i Aleksandra Janczar otrzymały nagrody za reprezentowanie szkoły w konkursach wokalnych.

    Młodzież pożegnała się ze szkołą humorystycznym przedstawieniem wspominając swoją szkolną działalność artystyczną. Ta część rozbawiła  i jednocześnie wzruszyła zebranych gości.

Te niezapomniane chwile uświetniły również przemówienia Dyrektora Szkoły Zbigniewa Bukowskiego , który szczególne słowa uznania skierował do rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie oraz Burmistrza Gminy Kostrzyn Pawła Iwańskiego. Gratulacje oraz dyplom  z rąk Pana Burmistrza otrzymała najlepsza absolwentka - Joanna Olesiak.

Na zakończenie prowadzący podziękowali nauczycielom za trud pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz rodzicom za pomoc, wsparcie i miłość.

Wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

                                                                                               Daria Wachowicz i Koło Dziennikarskie

pożegnanie absolwentów