sprawdzian

 
 

    Ponad 350 tysięcy szóstoklasistów z całej Polski, w tym skromna grupka uczniów naszej szkoły, zmierzyło się dzisiaj z pierwszym ważnym egzaminem w swoim życiu - sprawdzianem na zakończenie szkoły podstawowej. Szóstoklasiści, którzy opuszczali salę nie narzekali na sprawdzian. Ich zdaniem pytania nie były trudne. W części z języka polskiego uczniowie musieli przeczytać tekst "Zaklęty dźwięk" Juliusza Jerzego Herlingera oraz zinterpretować wiersz "Muzyka" Jerzego Kamila Weintrauba z jego tomiku

wierszy "Wiersze i krajobrazy". Uczniowie musieli także napisać opowiadanie "Co dwie głowy to nie jedna" - o tym, jak koledzy/koleżanki wspólnie rozwiązują problem. Oprócz tego, na sprawdzianie szóstoklasiści pisali jeszcze krótkie ogłoszenie o zbiórce książek i zabawek organizowanej przez samorząd uczniowski. Były także zadania z matematyki. Zadania uczniowie zaczęli rozwiązywać tuż po godz. 9 i mieli na to 60 minut. Teraz testy trafią do egzaminatorów z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki

zostaną umieszczone na zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Szóstoklasiści otrzymają je razem ze świadectwami na koniec roku szkolnego. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania w teście uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Sprawdzian ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie.

pierwszy ważny sprawdzian