rekolekcje

 
 

    W dniach  7 – 9 kwietnia 2014r. przeżywaliśmy w naszej szkole czas szkolnych rekolekcji wielkopostnych. Rekolekcje odbywały się pod hasłem: „ W hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II”. Młodzież należąca do Koła Misyjnego przygotowała i przedstawiła swoim koleżankom i kolegom oraz nauczycielom pantomimę do prezentacji multimedialnej pt: „Jan Paweł II – wzór godny naśladowania”. Pod kierunkiem  pani Katarzyny Czarneckiej wspólnym śpiewem ubogaciliśmy czas rekolekcji.

Gościliśmy także pana  dr Artura Różańskiego, który przybliżył nam historię początków chrześcijaństwa w Polsce ( co według naszego Proboszcza Andrzeja miało ponoć nastąpić w Czerlejnie – przypis Redakcji ). Uczestniczyliśmy również w Drodze Krzyżowej, która odbyła się na terenie naszej miejscowości. Rekolekcje zakończyliśmy Mszą Świętą sprawowaną przez ks. proboszcza Andrzeja Stefańskiego.

Maria Różańska

w hołdzie błogosławionemu