Po drugiej...

 
 

Nim ostatni – trzeci dzwonek obwieści początek przedstawienia,
  Na widowni słychać jeszcze szepty.
  Co tymczasem dzieje się po drugiej stronie kurtyny?
  Śpiewacy przygotowani do wyjścia na scenę,
  Jeszcze gimnastykują swój aparat mowy,
  Robią przysiady,
  Poprawiają perukę…
  Artyści mają tremę,
  Bo podczas gdy publiczność rozgląda się, kto ze znajomych jest w teatrze,
  Oni myślą jedynie o tym, czy uda im się zachwycić widzów.
  - Bo nie wystarczy pięknie śpiewać, by zostać śpiewakiem operowym!

... stronie sceny