problemy...

 
 

Dzień 24 marca 2014r. w naszej szkole zapisał się w pamięci uczniów pod znakiem spotkań ze sztuką teatralną. Aktorzy z Teatru Impresja z Krakowa zaprosili nas do udziału w trzech przedstawieniach. Każde z przedstawień adresowane było do innej grupy wiekowej. Uczniowie z klas od I – III obejrzeli dwa spektakle pt. „Kolczasta przyjaźń” i „Prawdziwy skarb”. Śledząc przebieg następujących po sobie zdarzeń, dzieci uczyły się rozpoznawać prawdziwą przyjaźń i budować więzi przyjaźni, jakże ważne w codziennym życiu. Dzieci z klas od IV – VI, w spektaklu zatytułowanym „Pętla zdarzeń”, przyglądały  się i analizowały, jak przemoc i agresja w szkole,  mogą doprowadzić do tragicznych skutków. Spektakl zachęcał uczniów do otwartego mówienia o tych problemach. Wreszcie, młodzież gimnazjalna została zaproszona w spektaklu pod tytułem „Wyjść poza schemat”, do zapoznania się ze złożoną problematyką cyberprzemocy. Aktorzy zaakcentowali zagrożenia czyhające na użytkowników internetu i telefonów komórkowych, zwrócili uwagę także na to, jak łatwo możemy stać się przyczyną czyjegoś cierpienia, wskutek niewłaściwego użycia nowoczesnych mediów. Mamy nadzieję, że obejrzane spektakle dały uczniom dużo do myślenia i być może przyczynią się do uniknięcia wielu problemów , a nawet tragedii.

Lilianna Kawała

... melpomeny