Papieska wystawa

 
 

W dniach przybliżających nas do kanonizacji dwóch papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, 40 uczniów Zespołu Szkół w Czerlejnie wraz z nauczycielami, księdzem Proboszczem i panem Dyrektorem zwiedzili wystawę pamiątek po papieżu Janie Pawle II. Korzystając z zaproszenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dominowie pana Aleksandra Kubiaczyka oraz Katechety pani Ireny Buczmy uczestniczyliśmy w ciekawej lakcji. Słuchając przemówień papieskich skierowanych do rodaków oglądaliśmy pamiątki, które Ojciec Święty otrzymał od pielgrzymów w czasie swojego pontyfikatu. Naszą szczególną uwagę zwróciliśmy na piuskę papieską ofiarowaną rodzinie Dziwiszów. Była to dla nas prawdziwa " uczta duchowa", która na długo pozostanie w naszych sercach.

...w dominowie