Bezpieczna droga do szkoły...
 
 

Całodzienny program, przygotowany przez Panią Beatę Andrzejczak i Małgosię Borowską, wypełnił klasom od pierwszej do szóstej. Były prezentacje filmowe, konkursy, piosenki, a przede wszystkim rowerowy tor przeszkód. Byli też goście w osobach Pana Wiesława Garbatowskiego, Prezesa Fundacji, która zajmuje się pomocą dzieciom poszkodowanych w wypadkach drogowych , Zygmunta Skubiszaka, sołtysa Czerlejna i Waldemara Kukuły, radnego. Fundacja przeznaczyła wiele nagród na konkursy, natomiast fundusz sołecki Czerlejna bardzo kosztowne wyposażenie toru przeszkód.. Cały program miał zgromadzonym pomóc uniknąć problemów i kłopotów na drogach, które przecież są takie niebezpieczne.

 

... dla dzieci i Świętego Mikołaja